פתח תקווה
נוה גן
155 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה הדר המושבות
מאיר דנקנר 3
150 מר
5
3,180,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 13
145 מר
5
פתח תקווה
מבצע דקל 35
152 מר
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 1111
155 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
155 מר
5
2,770,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
255 מר
5
4,500,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
155 מר
5
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
150 מר
5
2,975,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
142 מר
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
177 מר
5
3,900,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
132 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
127 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
150 מר
5
3,560,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
155 מר
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
132 מר
5
2,540,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
156 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
142 מר
5
3,120,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 13
140 מר
5
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
200 מר
5
3,119,550 ₪