פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
137
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 13
136
5
2,525,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן
110
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 17
140
5
2,720,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
150
5
2,975,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
130
5
2,545,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 11
120
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 17
140
5
2,720,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
13
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
124
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
125
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 12
125
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
131
5
2,670,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 13
135
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 10
120
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 10
135
5
2,545,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
158
5
2,460,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
130
5
2,545,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
125
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר 12
125
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
124
5
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
117
5
2,310,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 56
132
5
2,460,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
120
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
130
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
122
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
125
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
140
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר 4
105
5
2,095,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
14
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 12
135
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 12
190
5
2,495,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 27
125
5
2,470,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 27
120
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
14
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
124
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
113
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
130
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
133
5
2,670,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
122
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 12
130
5
2,545,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 10
117
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
125
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 15
135
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
124
5
2,340,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 7
130
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
16
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 4
124
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן
135
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 19
138
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן
120
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קוגלמן
5
2,300,000 ₪