פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
127
5
2,195,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר
125
5
2,360,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון
121
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
136
5
2,425,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 8
125
5
2,160,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
125
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 1
125
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 6
121
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
125
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12
118
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
115
5
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
120
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
50
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 17
128
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
125
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
131
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
130
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון 12
124
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 8
128
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
134
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
130
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר
125
5
2,360,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
145
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 3
120
5
2,160,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
125
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
120
5
2,472,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
115
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 3
131
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר 9
153
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
115
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
128
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
125
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
131
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
128
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
120
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
135
5
2,470,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 24
125
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 13
125
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
117
5
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
131
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
131
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
14
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
127
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
160
5