פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 23
115
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
120
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 16
125
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
286
5
3,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אריה לוין 3
115
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 136
125
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
120
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי
118
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 42
110
5
1,785,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
126
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
286
5
3,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
130
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה 6
115
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
150
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק
118
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
200
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
110
5
1,660,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
120
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
120
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ 35
126
5
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
150
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 71
105
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
120
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יהוד 8
170
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רחל המשוררת 27
140
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 1
125
5
3,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 7
115
5
1,769,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
130
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 22
130
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
120
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 116
120
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 53
140
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
 
131
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
120
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
150
5
2,860,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
180
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 27
103
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
110
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 28
131
5
3,148,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 22
120
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 42
110
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 28
109
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 27
180
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 28
107
5
2,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 22
120
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 88
120
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
י"ד הבנים
100
5
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיק"א 17
125
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
180
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
120
5
2,194,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
 
110
5
2,985,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
110
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
122
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רחל המשוררת 27
140
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 13
105
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 27
105
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 27
235
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בעל שם טוב 16
125
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 36
146
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
140
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 2
115
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב ניימן
230
5
2,830,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 6
132
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 10
120
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 1
140
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
125
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 46
104
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 43
115
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 51
111
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 22
125
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
170
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 46
105
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 31
220
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בעל שם טוב 16
125
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
136
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
115
5
1,660,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גלין 4
127
5
2,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
130
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 42
110
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
120
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב
160
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב ניימן
230
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 10
200
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב
160
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 136
126
5
1,760,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
110
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
115
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
150
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סנדר חדד
120
5
1,940,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 46
155
5
1,920,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
104
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
117
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר 21
130
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
105
5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 22
120
5
2,070,000 ₪