פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
135
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
לודיוב
125
5
2,360,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 7
132
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
125
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 11
140
5
3,050,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 11
140
5
2,570,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
ברוריה בת תרדיון
125
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
28
5
2,820,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 13
136
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
119
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 7
132
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 13
130
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
143
5
3,170,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 17
140
5
2,720,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
משה שמיר
128
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
143
5
3,170,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 9
123
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
125
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר 1
145
5
2,930,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 24
127
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 7
132
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
143
5
3,170,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
120
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן
110
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
143
5
3,170,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
125
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
113
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר 3
136
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 19
138
5
2,820,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 12
136
5
2,730,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
ברוריה בת תרדיון
120
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
לודיוב 3
123
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
125
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 7
18
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
142
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
124
5
2,295,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 7
132
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
13
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
ברוריה בת תרדיון 8
120
5
2,460,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
140
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 24
132
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 37
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 11
120
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
137
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 11
120
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 19
22
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 11
158
5
2,800,000 ₪