פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
127 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
126 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
142 מר
5
2,830,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
120 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
125 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 24
129 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
125 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 9
126 מר
5
2,445,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
127 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
125 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 16
128 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
131 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 16
127 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
140 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
123 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
126 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
127 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
125 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
130 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12 12
135 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
133 מר
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 5
124 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
20 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
140 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
135 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
125 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 2
131 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 10
127 מר
5
2,395,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
129 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 5
128 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
128 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
126 מר
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
125 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 17
126 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
130 מר
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
125 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 5
114 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
124 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
130 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
137 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
133 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 10
128 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 3
131 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 16
125 מר
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
130 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 10
130 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 17
126 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
125 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
124 מר
5
2,249,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
130 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
128 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
110 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
110 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
125 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
135 מר
5
2,575,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
140 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
127 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
128 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
124 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
130 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
130 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 15
125 מר
5
2,370,000 ₪