פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
15
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון
120
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
132
5
2,675,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי
127
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר 9
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
128
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
120
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
131
5
2,730,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 8
123
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח
123
5
2,325,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
130
5
2,540,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח
121
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 3
125
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
128
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
120
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
127
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון 20
120
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
127
5
2,675,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
125
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 14
130
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 8
124
5
2,470,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב 11
120
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 6
135
5
2,410,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 8
122
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
127
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
127
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר 7
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
119
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
125
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה פלד 3
18
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 6
123
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
128
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
120
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
118
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב 5
125
5
2,160,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
131
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
115
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
120
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
120
5
2,412,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר 9
153
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
117
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
128
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
127
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
127
5
2,195,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר
125
5
2,300,000 ₪