פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 4
125
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 21
101
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
129
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
120
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
127
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
120
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 6
127
5
2,570,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 53
124
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב יצחק נסים 1
121
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
120
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 20
133
5
2,585,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 18
132
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 1
115
5
2,060,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 6
125
5
2,460,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 53
110
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 23
130
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
135
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 23
130
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
135
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 4
123
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 5
115
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר
125
5
2,365,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
110
5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר
130
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 25
126
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 6
110
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 18
126
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 22
127
5
2,470,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 3
124
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 24
124
5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 12
120
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 16
134
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 5
120
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
120
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
125
5
2,429,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר
125
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 26
125
5
2,385,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
110
5
1,930,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
125
5
2,310,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין
105
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
125
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי
120
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
125
5
2,345,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר
125
5
2,375,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 46
107
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
100
5
1,970,000 ₪