פתח תקווה כפר גנים ג
מרק לברי
127
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד שמחי
145
5
3,265,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
128
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש 11
134
5
2,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
120
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
125
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 49
120
5
2,470,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
142
5
2,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 19
120
5
2,610,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 8
120
5
2,560,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
130
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
127
5
פתח תקווה כפר גנים ג
 
120
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
129
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש 3
130
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 41
134
5
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס 4
120
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 8
120
5
2,540,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יפה נוף
125
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך 10
135
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 36
125
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 12
120
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 42
152
5
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 34
120
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך 5
130
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
140
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
135
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יפה נוף 78
120
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך 1
145
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש 2
122
5
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יפה נוף 78
145
5
3,080,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 8
120
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
147
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 11
130
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
120
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
מרק לברי
125
5
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 8
125
5
2,495,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד שמחי 1
145
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
135
5
2,510,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
125
5
2,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
120
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 77
125
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד שמחי 1
125
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
115
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 43
132
5
2,840,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 35
120
5
2,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
132
5
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
154
5
2,850,000 ₪