פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
104 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק
115 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
115 מר
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
112 מר
5
1,745,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 51
111 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 7
115 מר
5
1,810,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 116
120 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 5
115 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
125 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
105 מר
5
1,740,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 10
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 5
115 מר
5
1,870,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
130 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי
115 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 5
98 מר
5
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
5
1,810,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 7
118 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
120 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 5
115 מר
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
110 מר
5
1,830,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
140 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
117 מר
5
1,870,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 42
110 מר
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה 6
115 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גלין 4
127 מר
5
2,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 55
130 מר
5
1,920,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
130 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
120 מר
5
2,195,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
110 מר
5
1,694,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
130 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון
120 מר
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
140 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 5
140 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
110 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 5
98 מר
5
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
130 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
125 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 42
113 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
120 מר
5
2,194,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גלין 3
110 מר
5
1,640,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 40
130 מר
5
2,425,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון 21
110 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן
115 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
112 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 55
120 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
120 מר
5
1,710,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
110 מר
5
1,830,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 5
120 מר
5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 5
100 מר
5
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מרדכי בן דרור 14
124 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 46
100 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
125 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 73
130 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 46
190 מר
5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יהוד 2
104 מר
5
1,545,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
125 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 3
120 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס 1
130 מר
5
1,930,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 39
136 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
145 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סנדר חדד
115 מר
5
1,860,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
145 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 81
107 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן
117 מר
5
1,820,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 46
153 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
103 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
125 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה
100 מר
5
2,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 7
103 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 10
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
123 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
125 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
120 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
129 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
130 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 131
97 מר
5
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
110 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
130 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
122 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
125 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי
115 מר
5
1,820,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120 מר
5
1,850,000 ₪