פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
130
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
120
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק
118
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 23
115
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 22
120
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
140
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 71
105
5
1,795,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
 
120
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי
118
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
160
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ 35
126
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
126
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 16
125
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
122
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 22
135
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 31
122
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 136
125
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
115
5
1,930,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 22
120
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
120
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 28
107
5
2,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
130
5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 116
120
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 22
125
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רחל המשוררת 27
140
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 40
150
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
120
5
2,194,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
180
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 39
124
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 22
120
5
1,930,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 27
103
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 1
113
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 42
110
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
 
131
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
 
120
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
110
5
1,660,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אבינועם ילין 19
145
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אריה לוין 3
115
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
130
5
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
130
5
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
130
5
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
130
5
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
120
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
120
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה 6
115
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 7
115
5
1,769,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 42
110
5
1,785,000 ₪