פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
145 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון כצנלסון 24
123 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סנדר חדד
115 מר
5
1,860,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 69
120 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 36
135 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 10
140 מר
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 5
114 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
130 מר
5
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד 8
110 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
145 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
156 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 81
107 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 46
105 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
100 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 31
30 מר
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה
בנימין יהלום 23 23
127 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 13
140 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
145 מר
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
125 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה
דוד שמחי
133 מר
5
פתח תקווה שיכון מפ"ם
טבנקין 13
100 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
120 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ב
125 מר
5
1,940,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
115 מר
5
1,688,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 12
130 מר
5
2,360,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
120 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
127 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
130 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה
הדר גנים
100 מר
5
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
132 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
132 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן
117 מר
5
1,820,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 76
98 מר
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
138 מר
5
2,975,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 54
13 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב 10
103 מר
5
1,865,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג 8
125 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר 16
130 מר
5
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 33
197 מר
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
124 מר
5
2,249,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 46
153 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 36
120 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
135 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
103 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה
רבקה גובר
126 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 43
125 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף נקר 37
20 מר
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
130 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה קרול
רוטשילד 10
110 מר
5
פתח תקווה
כפר גנים ג
123 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
135 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 28
111 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
110 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה
יציאה למחלף ירקון 8
110 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
128 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
120 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 23
127 מר
5
2,475,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
110 מר
5
1,645,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רמב"ם 4
112 מר
5
1,875,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
125 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
125 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 22
113 מר
5
2,060,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי 00
124 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה
100 מר
5
2,120,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
אהרון מסקין 7
150 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 64
112 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
125 מר
5
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 18
120 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה
אריה בראון 12
118 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 7
103 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
110 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 19
127 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה שעריה
התחייה
120 מר
5
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
135 מר
5
2,575,000 ₪
פתח תקווה
שאר העיר
140 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
130 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
125 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
123 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה
נוה גן
135 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 10
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 14
115 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
127 מר
5
2,620,000 ₪
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר
125 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
130 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
127 מר
5
2,170,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 13
140 מר
5
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 10
129 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
129 מר
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
110 מר
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
140 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
120 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
130 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
110 מר
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
10 מר
5
2,150,000 ₪