פתח תקווה בת גנים
עמנואל קוז'ידלו 1
120
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 16
115
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
125
5
2,670,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
131
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
105
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
100
5
1,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
120
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
120
5
2,412,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 11
158
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל
135
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר 9
153
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
117
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
העצמאות
125
5
2,570,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
120
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
135
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
128
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה
משה סנה
122
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 4
123
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שאול חרנם 1
125
5
2,715,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
 
108
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס
118
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד שמחי 1
125
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 77
125
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
ברוריה בת תרדיון
120
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 1
111
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר
125
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 43
132
5
2,840,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
127
5
2,195,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
127
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יטקובסקי אחים
115
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
ברוריה בת תרדיון
120
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה
משה סנה 2
120
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
115
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יצחק אברבנאל 27
120
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
יטקובסקי אחים
118
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 28
115
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מבצע דקל 7
132
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
125
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון
121
5
2,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 22
120
5
1,930,000 ₪
פתח תקווה
משה סנה
120
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 35
120
5
2,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרישמן
146
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
נחלת צבי
146
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
132
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 53
1
5
1,750,000 ₪