פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
190 מר
5
2,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 22
125 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
125 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים א
120 מר
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה בר יהודה
צה"ל 62
113 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 22
135 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
105 מר
5
1,740,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
127 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
127 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 36
130 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
125 מר
5
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 12
115 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 26
123 מר
5
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
זליג בס 20
112 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
128 מר
5
2,630,000 ₪
פתח תקווה
סמיר משה נקאש
130 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12
120 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דרך זאב ז'בוטינסקי 6
120 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דרך זאב ז'בוטינסקי 6
145 מר
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה
בת גנים
117 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4 4
124 מר
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 17
145 מר
5
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק 11
13 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
135 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
דוד טבצ'ניק
125 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גלין 4
127 מר
5
2,140,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ישראל עידוד 8
134 מר
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
140 מר
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
130 מר
5
2,880,000 ₪
פתח תקווה שעריה
החמישה
83 מר
5
1,580,000 ₪
פתח תקווה
ברוריה בת תרדיון 4
134 מר
5
2,470,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
127 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
סיני 3
127 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 89
155 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 1
140 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3 3
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
126 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
121 מר
5
1,940,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
120 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 24
131 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41 41
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 26
125 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 136
126 מר
5
1,760,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 42
110 מר
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 3
127 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 7
115 מר
5
1,810,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
129 מר
5
1,840,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
140 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב
120 מר
5
1,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3 3
114 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
120 מר
5
3,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
125 מר
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 11
120 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 29
70 מר
5
1,290,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 22
122 מר
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר 22
127 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 19
124 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
14 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 9
127 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 11
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
138 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
חזון אי"ש
120 מר
5
1,920,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
135 מר
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
125 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 51
111 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה
לודיוב 3
125 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
126 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה
דורני שלום
123 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה
מבצע חורב
120 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
132 מר
5
פתח תקווה
מבצע דקל 20
21 מר
5
2,760,000 ₪
פתח תקווה
מרכז העיר צפון
120 מר
5
1,920,000 ₪
פתח תקווה הדר המושבות
מאיר דנקנר 1
134 מר
5
3,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 116
120 מר
5
פתח תקווה
ברוריה בת הרודיון 6 6
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 13
135 מר
5
2,890,000 ₪
פתח תקווה הדר המושבות
מאיר דנקנר 3
150 מר
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 40
130 מר
5
2,880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
104 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 13
112 מר
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
133 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
140 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה
פרופ' ישראל ייבין
130 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 4
113 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
115 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
127 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
115 מר
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי 39
124 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
125 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 1
125 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
123 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
132 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
132 מר
5
2,570,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
יהלום בנימין
136 מר
5
2,390,000 ₪