פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
220 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 9
101 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
110 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 33
100 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 26
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 16
120 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 42
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 8
100 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 16
120 מר
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
100 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 12
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
220 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 3
87 מר
4
1,425,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 1
100 מר
4
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 33
80 מר
4
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 42
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 8
100 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 10
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 7
94 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 2
100 מר
4
1,799,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 24
85 מר
4
1,200,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 9
100 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 1
85 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 2
95 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 8
100 מר
4
1,799,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן
100 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 33
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 2
95 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
135 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 15
102 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 7
101 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 1
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 16
125 מר
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
100 מר
4
1,740,000 ₪