פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
220 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
110 מר
4
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
220 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
110 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 15
170 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
מזרחי
90 מר
4
1,690,000 ₪