פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 24
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן
100 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 33
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
92 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
123 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל
105 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
97 מר
4
1,555,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל
105 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 2
95 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
98 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
160 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
100 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
135 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 15
170 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
92 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
120 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 3
100 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 32
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
110 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
160 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
זפרן
92 מר
4
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 43
95 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל
95 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 15
102 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
שלמה בן יוסף
90 מר
4
1,695,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 15
102 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
שלמה בן יוסף 6
90 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
108 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני
105 מר
4
1,480,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 7
101 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
108 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,425,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
90 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 2
100 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
50 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 1
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
88 מר
4
1,398,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
50 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
מזרחי
90 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
95 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
50 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
105 מר
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
93 מר
4
1,387,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
105 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
100 מר
4
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
90 מר
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 16
125 מר
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
94 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
98 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 200
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
104 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
90 מר
4
1,440,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
96 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
94 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
160 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
94 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
שלמה בן יוסף
90 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
94 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
104 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
105 מר
4
1,488,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
100 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
105 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
שלמה בן יוסף
93 מר
4
1,695,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 27
100 מר
4
1,800,000 ₪