פתח תקווה עין גנים
עין גנים
105
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 29
72
4
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי 7
100
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
95
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
80
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
104
4
1,925,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
78
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 32
100
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 14
95
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 53
85
4
1,459,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
זפרן
100
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
112
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
110
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
99
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 32
100
4
1,460,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
110
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
101
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 69
115
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 7 7
100
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 3
87
4
1,370,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
18
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
120
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני
100
4
1,745,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
108
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 22
110
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 50
80
4
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
100
4
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
170
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 19
95
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 22
90
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
100
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
100
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 9
106
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 6
100
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
100
4
1,850,000 ₪