פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
100 מר
4
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
170 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני
100 מר
4
1,745,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 30
93 מר
4
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 9
108 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
104 מר
4
1,945,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 22
110 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
108 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 27
104 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 32
100 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 19
95 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
זפרן
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן דוד 17
95 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 14
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
88 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
92 מר
4
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 17 17
95 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
99 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 17
106 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 16
105 מר
4
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
92 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 6
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
92 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 6
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 16
120 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 42
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 50
80 מר
4
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 6
100 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
חזון אי"ש 10
100 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 53
85 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
92 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
117 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
95 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
80 מר
4
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
95 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 14
190 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
115 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
100 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
95 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
95 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
חדווה רשיש
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
103 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
101 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
90 מר
4
20,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 4
100 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
95 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
100 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 3
87 מר
4
1,370,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 17
104 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
110 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
105 מר
4
1,375,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 44
100 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 17
175 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
94 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
112 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 4
70 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 43
108 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן
100 מר
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל
100 מר
4
1,425,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
110 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
100 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
100 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
130 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
110 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
100 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 1
90 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
110 מר
4
1,480,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן
100 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 8
100 מר
4
10,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 42
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
93 מר
4
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
220 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
100 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי 8
100 מר
4
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
110 מר
4
1,475,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 42
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
100 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אבו רביע
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
100 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
105 מר
4
1,680,000 ₪