פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
170 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן
100 מר
4
1,825,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
103 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
105 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 3
120 מר
4
1,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 16
101 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 4
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
100 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 42
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
92 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל
100 מר
4
1,425,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 43
108 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
110 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
99 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 2
110 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת 11
120 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
זפרן
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
100 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 14
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
95 מר
4
1,725,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
105 מר
4
1,865,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
100 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
130 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
108 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 17
175 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
110 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
95 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 16
120 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 17
104 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 1
90 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
90 מר
4
20,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 3
87 מר
4
1,370,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
95 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
110 מר
4
1,480,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
95 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
112 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 44
100 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
95 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 8
100 מר
4
10,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 42
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
93 מר
4
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
220 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
100 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי 8
100 מר
4
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
110 מר
4
1,475,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 42
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 9
101 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים דרום
110 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 33
100 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
526 מר
4
3,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 26
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
7 מר
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
100 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
112 מר
4
1,835,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
110 מר
4
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
100 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
חדווה רשיש
98 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 16
120 מר
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 8
100 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 12
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
90 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 17
106 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אחד העם 109
85 מר
4
1,610,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
110 מר
4
1,575,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,699,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
100 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 12
78 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 50
100 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
110 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
פתח תקווה עין גנים
הלפרין
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל
95 מר
4
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
115 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 3
87 מר
4
1,425,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 1
100 מר
4
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 100
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 29
72 מר
4
1,480,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 29
72 מר
4
1,430,000 ₪