פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 9
70 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
90 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
66 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב
80 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 13
83 מר
3
1,475,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
80 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
85 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה שיפר
המכבים 18
380 מר
3
2,290,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שלזינגר 2
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
המכבים
60 מר
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה שיפר
המכבים
75 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
76 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
82 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
76 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 3
71 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
76 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 44
75 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 51
90 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
87 מר
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
82 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 32
78 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 31
83 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 60
85 מר
3
1,495,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
80 מר
3
1,515,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 3 3
71 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 32
80 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע חנקין 4
72 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
85 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 16
76 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
75 מר
3
1,325,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
75 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
85 מר
3
1,495,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
90 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יהושע שטמפפר 83
72 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
85 מר
3
1,330,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 41
82 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
75 מר
3
1,325,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 15
75 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 51
90 מר
3
1,375,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 15 15
75 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
85 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 44
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 45
80 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 45
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 44
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
75 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 31
83 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שלזינגר
75 מר
3
1,265,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב
75 מר
3
1,270,000 ₪