פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 14
80
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
90
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
80
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 60
78
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 23
78
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
75
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 23
79
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 45
90
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
13
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב 11
67
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
82
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שלזינגר 5
70
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
80
3
1,610,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
82
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 45
80
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
76
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
80
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
82
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
80
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 49
77
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 55
72
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 15
80
3
1,550,000 ₪