פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרישמן 7
80 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חובבי ציון 15
110 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו 5
85 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
תל חי 15
78 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
המכבים 3
70 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 36
80 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי 13
55 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חכם יוסף חיים 8
72 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
85 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור 13
80 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
70 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 49
80 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
90 מר
3
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
90 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 41
78 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר
78 מר
3
1,215,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
האיריסים
86 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר
90 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי
75 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר
75 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 51
72 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
50 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר
63 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הראשונים 7
92 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
 
78 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יעקב משה ברוידה
70 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
90 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 51
72 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
בורלא 4
80 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס 7
85 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר צפון
המכבים 3
70 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו
75 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר
78 מר
3
1,215,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
87 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
90 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יעקב משה ברוידה 1
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי 17
78 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
50 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין
96 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 11
80 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
עקיבא ליברכט 18
85 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס 10
85 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין
83 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרומקין 10
85 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 31
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
80 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הרצל 13
75 מר
3
1,185,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 64
80 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
 
75 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר
75 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הרצל 13
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי 6
80 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
95 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר 30
81 מר
3
1,395,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב
75 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין 22
75 מר
3
1,692,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
91 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב
80 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר 16
110 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אורלוב
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
 
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
 
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 21 21
83 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין
85 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זיגלבוים 5
68 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
המכבים 3
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
תל חי
83 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
83 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי 9
60 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הראשונים
80 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי 17
100 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
80 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 14
55 מר
3
1,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אביאל
80 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
78 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר
74 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין
80 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
נחלת צבי 18
85 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי 8
83 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
נחלת צבי 43
85 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב
85 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה מרקוס 5
85 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי
85 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
80 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב 84
60 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פיק"א
79 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב
80 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הרצל 7
70 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 34
65 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יעקב קרול 8
70 מר
3
1,385,000 ₪