פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 130
90 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב עמיאל
90 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 63
78 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 28
81 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 38
75 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
70 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
95 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
95 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 34
90 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
95 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
95 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
85 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
70 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
75 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
80 מר
3
1,475,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
70 מר
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
68 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 10
70 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
75 מר
3
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האלונים 4
72 מר
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
90 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור 39
80 מר
3
1,395,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון 10
80 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
90 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
80 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה 8
72 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 43
66 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 16
108 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
110 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
80 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 59
95 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 136
86 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי
85 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
72 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
90 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
85 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 74
80 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 48
89 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
100 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 63 63
78 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 3
75 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
100 מר
3
1,394,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
92 מר
3
1,538,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 19
78 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 19
100 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 11
75 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 11
65 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 24
60 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 43
72 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 38
75 מר
3
1,535,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
80 מר
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון 22
80 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
81 מר
3
1,594,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
75 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
85 מר
3
1,265,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
75 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
66 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
90 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
75 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 11
74 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 10
80 מר
3
1,770,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 63
78 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
75 מר
3
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הדף היומי
82 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב הלר 8
75 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
70 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
65 מר
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
90 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 54
89 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 19
78 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 47
80 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 22
75 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
85 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 43
66 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון 19
80 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
90 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
80 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אבינועם ילין 2
83 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
75 מר
3
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 85
67 מר
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
75 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב עמיאל
90 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חדווה רשיש 9
62 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 59
95 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 142
85 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 74
90 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
75 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
85 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
70 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 3
100 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
95 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 111
92 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 2
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ברטנורא
80 מר
3
1,300,000 ₪