פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
170 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
76 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
82 מר
3
20,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב מיימון 14
120 מר
3
2,850,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
85 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 17
162 מר
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אביאל
80 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי 17
78 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה
שלמה אבן עזרא 13
78 מר
3
1,990,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים א
83 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
85 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
78 מר
3
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
האחים רוזוב 4
85 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 3
140 מר
3
1,697,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מקס ברוד 4
170 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה שעריה
אהבת ציון 1
120 מר
3