מגשימים
הזית 8
530 מר
7
6,800,000 ₪
מגשימים
 
22000 מר
9,000,000 ₪
מגשימים
 
530 מר
7
6,800,000 ₪
מגשימים
 
850 מר
6
6,000,000 ₪
מגשימים
הערבה 10
30 מר
3.5
100,000 ₪
מגשימים
 
30000 מר
9,500,000 ₪
מגשימים
 
805 מר
6
6,000,000 ₪
מגשימים
 
10000 מר
5,500,000 ₪
מגשימים
 
805 מר
6
6,390,000 ₪
מגשימים
 
22000 מר
מגשימים
 
805 מר
6
6,000,000 ₪
מגשימים
www.yokra-estate.co.il
7
6,800,000 ₪
מגשימים
 
10000 מר
4
5,500,000 ₪
מגשימים
זיתן
24000 מר
10,000,000 ₪
מגשימים
 
24000 מר
8,000,000 ₪
מגשימים
הזית 8
530 מר
9
מגשימים
 
805 מר
6
6,390,000 ₪
מגשימים
 
30000 מר
9,500,000 ₪
מגשימים
 
28000 מר
8,888,888 ₪
מגשימים
 
805 מר
6
6,500,000 ₪
מגשימים
 
22000 מר
9,000,000 ₪
מגשימים
 
10000 מר
5,500,000 ₪
מגשימים
 
805 מר
6
6,390,000 ₪
מגשימים
 
22000 מר
מגשימים
זיתן
24000 מר
10,000,000 ₪
מגשימים
 
530 מר
7
6,890,000 ₪
מגשימים
זית
530 מר
10
7,000,000 ₪
מגשימים
זית
530 מר
7
6,800,000 ₪
מגשימים
 
10000 מר
8,500,000 ₪
מגשימים
 
24000 מר
5
10,000,000 ₪
מגשימים
 
850 מר
6
5,800,000 ₪
מגשימים
פרטים בטלפון
1800 מר
7
10,000,000 ₪
מגשימים
הזית 8
530 מר
7
7,100,000 ₪
מגשימים
 
120 מר
8,950,000 ₪
מגשימים
 
10000 מר
9,500,000 ₪