מגשימים
הזית 8
530 מר
7
6,800,000 ₪
מגשימים
הכלנית 3
750 מר
7
6,850,000 ₪
מגשימים
מגשימים
26000 מר
9,200,000 ₪
מגשימים
 
530 מר
7
6,800,000 ₪
מגשימים
הערבה 99
500 מר
4,650,000 ₪
מגשימים
 
10000 מר
5,500,000 ₪
מגשימים
מגשימים
1 מר
9,800,000 ₪
מגשימים
 
805 מר
6
6,390,000 ₪
מגשימים
מגשימים
280 מר
11,111,111 ₪
מגשימים
 
850 מר
6
6,000,000 ₪
מגשימים
הערבה 75
140 מר
8,100,000 ₪
מגשימים
אורן
60 מר
3.5
4,500 ₪
מגשימים
דוד נבון 103
24000 מר
7,900,000 ₪
מגשימים
 
22000 מר
9,000,000 ₪
מגשימים
 
24000 מר
8,000,000 ₪
מגשימים
 
30000 מר
9,500,000 ₪
מגשימים
הערבה 10
30 מר
3.5
100,000 ₪
מגשימים
 
805 מר
6
6,000,000 ₪
מגשימים
 
22000 מר
מגשימים
 
805 מר
6
6,000,000 ₪
מגשימים
זית
530 מר
7
6,800,000 ₪