פתח תקווה שיכון פועלי המזרחי
יוכלמן 3
1 מר
10
3,600,000 ₪