פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 11
350 מר
10
4,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
העוגב 15
300 מר
10
3,496,000 ₪