פתח תקווה עמישב
עזרא ונחמיה 30
250 מר
10
4,200,000 ₪