אלקנה
שיר השירים 1
450 מר
9
פתח תקווה
התפוז 23
500 מר
9
5,500,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
העצמאות 1
350 מר
9
5,500,000 ₪
אלקנה
מגדל הלבנון 14
300 מר
9
2,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרקפת 5
290 מר
9
5,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 37
200 מר
9
4,500,000 ₪
אלקנה
טורי זהב 13
500 מר
9
3,300,000 ₪
פתח תקווה
נווה רעים 80
254 מר
9
6,000,000 ₪