מגשימים
הזית 8
530 מר
7
6,800,000 ₪
מגשימים
 
530 מר
7
6,800,000 ₪
מגשימים
זית
530 מר
7
6,800,000 ₪