פתח תקווה שעריה
נחום 13
150 מר
5.5
6,190,000 ₪
אלקנה
27
17000 מר
6,200,000 ₪
פתח תקווה
נווה רעים 20
1500 מר
12
6,200,000 ₪