פתח תקווה
כפר גנים ג
168
7
3,850,000 ₪
פתח תקווה
יצא לשוק לראשונה. מפואר
265
4,030,000 ₪