פתח תקווה
דוד רמז 82
570 מר
3
3,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 30
480 מר
4
3,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 30
480 מר
4
3,000,000 ₪
פתח תקווה
הרב חנזין
230 מר
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה
הרב חנזין
230 מר
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה
דוד רמז 16
480 מר
3
3,000,000 ₪