פתח תקווה
דוד רמז
570 מר
4
2,950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ירושלים 11
330 מר
8
2,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
האורנים
285 מר
3
2,950,000 ₪