פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
90
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס
75
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב 9
110
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
80
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי
120
5
1,550,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
82
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
90
4
1,550,000 ₪