פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 3
95
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 20
100
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 6
100
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ 11
60
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 31
90
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
75
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
90
3.5
1,470,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 1
90
3.5
1,560,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 4
65
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
70
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
120
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 48
90
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 15
90
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
 
80
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 6
105
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 17
80
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון 15
110
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר
85
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 75
80
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 75
80
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 8
95
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
85
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור
100
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
 
100
4
1,565,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 2
90
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 75
80
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 77
85
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ברנדה
90
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
81
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
1,540,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סלנט
70
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 71
89
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 136
82
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 19
78
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 34
120
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
90
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 26
90
3
1,499,999 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
75
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
 
80
3.5
1,530,000 ₪