פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
75 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 36
70 מר
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 52
75 מר
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 21
90 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
85 מר
4
1,545,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
75 מר
3
1,545,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 38
80 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
80 מר
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
75 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 24
75 מר
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס 24
75 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
75 מר
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 56
73 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 25
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר
112 מר
5
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 00
85 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
120 מר
5
1,570,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב מיימון
94 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
75 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
75 מר
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 17
95 מר
4
1,570,000 ₪