פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 22
95
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 50
86
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט 12
105
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
80
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 22
95
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
94
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יצחק אברבנאל 11
70
3
1,570,000 ₪