פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 17
90 מר
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו
100 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 2
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 18
80 מר
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 5
106 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
95 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 5
106 מר
4
1,535,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
106 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יהושע שטמפפר 78
80 מר
3
1,575,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11
100 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
85 מר
3.5
1,570,000 ₪