פתח תקווה
הרב משה בלוי
110 מר
5
236,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 21
120 מר
5
250,000 ₪