פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
20 מר
5
2,260,000 ₪