פתח תקווה שיכון מפ"ם
יוספסברג 14
12 מר
4
1,999,990 ₪