מגשימים
הערבה 75
140 מר
8,100,000 ₪
פתח תקווה
דוד בדר
500 מר
2.5
2,900,000 ₪