פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 31
30 מר
5
3,000,000 ₪