פתח תקווה
דוד רמז 10
67 מר
3
2,600,000 ₪
פתח תקווה
בלינסון
1500 מר
8
7,850,000 ₪