פתח תקווה
דוד רמז 10
67
3
2,650,000 ₪
פתח תקווה
נוה רעים
200
7,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
שעריה
60
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
שעריה
60
2,350,000 ₪