פתח תקווה שעריה
מיכה 11
110 מר
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
204 מר
4
6,500,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ה' באייר
526 מר
4
3,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
526 מר
4
3,500,000 ₪
פתח תקווה שעריה
מיכה 11
400 מר
5
3,500,000 ₪