פתח תקווה
א.ד. גורדון 00
110 מר
4
4,400,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל 3
60 מר
3
2,400,000 ₪