פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 16
220
7
4,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
100
4
1,975,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
98
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
127
5
2,675,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 12
103
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח
110
4.5
2,285,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
102
4
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון 20
104
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 6
102
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
105
4
2,180,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון 20
120
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
132
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
131
5
2,730,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
131
5
2,730,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
100
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 9
120
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
104
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 6
103
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 15
100
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
100
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 2
103
4
2,095,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
106
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
104
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
131
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
131
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 6
105
4
2,160,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 9
120
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 12
120
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 2
130
5
2,700,000 ₪