פתח תקווה כפר גנים ג
 
128
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
118
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה
140
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
מרק לברי
127
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 87
128
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
146
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
110
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
148
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 44
145
6
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 6
167
6
3,470,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
120
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ליאון בלום
126
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
140
6
2,930,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
142
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
לוחמי הגטו 40
113
4
2,355,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יפה נוף
125
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 49
120
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 13
118
3
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 8
120
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
146
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
150
6
3,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
140
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
140
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
115
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
110
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 33
144
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
110
4
2,330,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
110
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
מרק לברי
109
2,299,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 19
190
6
4,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
180
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
מרק לברי
109
2,299,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
118
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 10
118
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
120
4
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 45
125
5.5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 33
126
5
2,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
115
4
2,430,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
142
6
2,980,000 ₪