פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש 14
80
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 24
90
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
78
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
78
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 14
62
3
1,289,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 28
105
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
102
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 27
80
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
80
3
1,660,000 ₪