פתח תקווה
נוה עוז
465 מר
6
5,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
160 מר
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה
עמיקם
455 מר
9
3,590,000 ₪