פתח תקווה
כפר גנים ג
500 מר
7
6,990,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 15
200 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 40
403 מר
6
4,150,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
500 מר
6
2,150,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 33
70 מר
3
1,430,000 ₪