פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
87 מר
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 1000
140 מר
4
1,860,000 ₪