פתח תקווה
מרכז העיר צפון
54 מר
2
1,065,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב 1
85 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 9
50 מר
2
1,070,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 18
38 מר
2
1,260,000 ₪
פתח תקווה שיפר
המכבים 18
380 מר
2
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 20
70 מר
2
1,195,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
85 מר
2
1,320,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 4
56 מר
2
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 9
45 מר
2
1,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
35 מר
2
1,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי 12
40 מר
2
1,030,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל
55 מר
2
1,155,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
2
2,950,000 ₪
פתח תקווה קרית מטלון
רמ"א
55 מר
2
1,430,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
50 מר
2
1,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי
50 מר
2
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס 16
51 מר
2
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ארתור רופין 6
70 מר
2
1,290,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
37 מר
2
1,240,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור 1
50 מר
2
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 44
35 מר
2
900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 9
40 מר
2
1,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
65 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי
53 מר
2
1,260,000 ₪
פתח תקווה קרית מטלון
רמ"א 4
24 מר
2
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
38 מר
2
1,083,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
מיכל לייב כץ 90
50 מר
2
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
50 מר
2
1,260,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 4
48 מר
2
1,180,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 7
57 מר
2
950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
85 מר
2
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מקס ברוד
40 מר
2
870,000 ₪
פתח תקווה
אורי קרני
14 מר
2
2,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
55 מר
2
1,300,000 ₪
פתח תקווה
מרכז העיר
67 מר
2
1,000,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 16
48 מר
2
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי 6
76 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה
יציאה מהירה ל 471 471
2
1,145,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
60 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
85 מר
2
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
55 מר
2
1,140,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 14
105 מר
2
פתח תקווה קרית מטלון
רמ"א 14
50 מר
2
1,450,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
52 מר
2
1,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הראשונים
55 מר
2
1,230,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
54 מר
2
1,020,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 8
55 מר
2
990,000 ₪
פתח תקווה
מרכז העיר צפון
50 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 4
50 מר
2
1,000,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
40 מר
2
1,140,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
50 מר
2
910,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ארתור רופין 6
65 מר
2
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
55 מר
2
1,099,000 ₪
פתח תקווה
שקט מאוד
45 מר
2
1,070,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 5
45 מר
2
1,100,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
50 מר
2
1,160,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 19
50 מר
2
1,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 40
60 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
60 מר
2
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מקס ברוד
47 מר
2
880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב
65 מר
2
1,060,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
60 מר
2
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 20
50 מר
2
1,090,000 ₪
פתח תקווה עמישב
שלום צלח 4
40 מר
2
1,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סנדר חדד 4
57 מר
2
1,255,000 ₪
פתח תקווה שעריה
רות
40 מר
2
1,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
80 מר
2
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
80 מר
2
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יהוד
50 מר
2
1,350,000 ₪
פתח תקווה
מרכז העיר צפון
67 מר
2
1,050,000 ₪
פתח תקווה
רחוב חד סיטרי ושקט
50 מר
2
1,250,000 ₪
פתח תקווה קרית מטלון
רמ"א 14
55 מר
2
1,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
60 מר
2
1,150,000 ₪
פתח תקווה
הקציר
2
595,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
60 מר
2
950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 29
40 מר
2
880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
50 מר
2
1,300,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שלום אש 3
43 מר
2
1,270,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אופיר
45 מר
2
850,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג 5
50 מר
2
פתח תקווה עמישב
שלום צלח 6
50 מר
2
1,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
70 מר
2
1,195,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אופיר 6
46 מר
2
960,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור
50 מר
2
1,120,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
50 מר
2
970,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק''ל 21 21
64 מר
2
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
70 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההגנה
34 מר
2
530,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
46 מר
2
1,340,000 ₪
פתח תקווה עמישב
שלום צלח
40 מר
2
1,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
47 מר
2
970,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
85 מר
2
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
70 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
70 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
70 מר
2
1,180,000 ₪