קיסריה אורות, גני רבין
 
330 מר
4
3,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
270 מר
4
3,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
300 מר
4
3,450,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
4
3,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
250 מר
4
2,555,555 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
180 מר
4
3,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
204 מר
4
4,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
4
5,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
250 מר
4
3,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1180 מר
4
5,000,000 ₪