קיסריה אורות, גני רבין
 
120 מר
4
3,100,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
4
2,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
630 מר
4
3,650,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
180 מר
4
3,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הים
2250 מר
4
קיסריה אורות, גני רבין
 
200 מר
4
2,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
480 מר
4
3,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
4
3,500,000 ₪